logo-portofino-m-removebg-preview

Fundusze Europejskie

Restauracja PORTOFINO

Firma Portofino Małgorzata Stachyra realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt: „Wprowadzenie produktu firmy Portofino w postaci lodów rzemieślniczych na rynki Niemiec oraz Szwajcarii.”

Opis projektu:
Firma Portofino Małgorzata Stachyra po wnikliwej analizie wybranych rynków podjął decyzję o przeprowadzeniu ekspansji na nowe rynki zagraniczne tj. rynek niemiecki i szwajcarski. Produkt jaki firma chciałaby promować na nowych rynkach zagranicznych to sprzedaż lodów rzemieślniczych, których firma Wnioskodawcy jest producentem.
W celu świadomego i rozważnego wejścia na rynki Niemiec i Szwajcarii zaplanowano następujące kroki:

 • 1. Zakup usługi doradczo-analitycznej w zakresie promocji wybranych produktów na rynkach Niemiec i Szwajcarii.
 • 2. Zakup usługi marketingowej online i offline w zakresie promocji wybranych produktów na rynkach docelowych.
 • 3. Zakup usług doradczych w zakresie przygotowania do działań o charakterze brandigowym na rynkach docelowych.
 • 5. Zakup usługi związanej z brandingiem na rynki docelowe Niemiec i Szwajcarii.
 • 6. Zakup usług doradczych w zakresie wyszukiwania, selekcji i umówienia spotkań na rynku niemieckim i szwajcarskim.
 • 7. Zakup usługi szkoleniowej dot. kompetencji miękkich w budowaniu relacji biznesowych na rynkach docelowych.
 • 8. Organizacja udziału w targach branżowych w charakterze wystawiającego oraz wyjazdów na misje gospodarcze.
 • 9. Zakup środków trwałych w postaci dystrybutorów do lodów.

Czas trwania projektu określono na: 01.05.2022 – 31.12.2023 r.
Cele projektu:
Celem projektu jest internacjonalizacja działalności na nowych rynkach zagranicznych tj. Niemiec i Szwajcarii.
Planowane efekty:

 • 1. Pozyskanie nowych rynków zagranicznych w postaci Niemiec i Szwajcarii.
 • 2. Rozwinie działalność, dzięki doświadczeniu nabytemu poprzez współpracę gospodarczą o charakterze międzynarodowym;
 • 3. Zatrudni jedną osobę odpowiedzialną za kontakt z klientami zagranicznymi oraz rozwinie umiejętności w zakresie oferowania produktów dla klientów zagranicznych,
 • 4. Zwiększy nakłady na promocję i marketing, co przyczyni się do zwiększenia świadomości potencjalnych partnerów i klientów o produktach firmy,
 • 5. Uzyska wzrost dochodów, który z kolei pozwoli na nowe inwestycje konieczne do powiększenia możliwości produkcyjnych,
 • 6. Udoskonali stronę internetową, dostosowując ją pod wymogi rynku niemieckiego i szwajcarskiego,
 • 7. Zakupi środki trwałe w postaci dystrybutorów do lodów, co przyczyni się do utrzymania najwyższej jakości produktu oraz promocji.
FE_logo
PL_logo
UE_logo_